Väcka mer glädje och mening

Här kommer en meditation för att väcka mer av den inre glädjen som finns när man är i kontakt med sin inre kärna och högsta livsväg. Den här meditationen spelades in under de Öppna meditationerna på Harmonisidan 2012

Bakgrundsmusiken är av Thaddeus.

Längd: ca 20 min.