Förlåtelse & närvaro

Ett paket med 3 meditationer för att öka förlåtelsen och närvaron i ditt liv och stärka kontakten till din innersta kärna. Ett skäl att människor så ofta har svårt att förlåta andra, har att göra med ett sorts missförstånd om vad förlåtande handlar om. Många tror att förlåta menas att man säger att “det är okej om du behandlar mig illa”. Naturligtvis är det inte så. Förlåtelse handlar om att kunna släppa något som har hänt så totalt så att vår egen energi kan återställas och helas fullständigt att vi kan vara i vår totala kraft och harmoni och ljus oavsett vad som har hänt tidigare. Att kunna släppa något så fullständigt att vi kan vara totalt närvarande i nuet och inte bry oss om det som varit tidigare. Man kan säga att energin som håller händelsen kvar i oss är en illusion skapad av sinnet och när man kan släppa den och låta den lösas upp kan man se igenom illusionen och bli helt närvarande i nuet igen där det bara finns kärlek och ljus.

Din innersta kärna är den del av dig som har kallats Observeraren. Medvetandet som är med dig genom dina liv och upplever med dig, upplever genom dig.  Gudsmedvetandet. Ett aktivt observerande medvetande totalt närvarande i nuet. Som du bara kan nå genom att vara närvarande i nuet. Upplysningen. Och här finns insikten att du redan är hel. Att allt annat är en illusion skapad av sinnet.

De här tre meditationerna kan leda dig steg för steg till en ökad närvaro i nuet och medvetenhet om din innersta kärna som den du är.

Innehåll:
1 Förlåtelse och närvaro, längd 23,49 min
2 Fördjupa förlåtelse och närvaro, längd 20,58 min
3 Innersta kärnan och närvaro, längd 24,31 min

Bakgrundsmusik av Thaddeus.

Längd: 3 x ca 20 min.

99.00 SEK – Köp Includes 25% tax