Energiarbete & MedVetAnde

De här meditationerna spelades in under en helgkurs.

Vi kommer att jobba med en serie energier som kan vara en hjälp på resan mot andlig utveckling och uppvaknande. Kursen bygger på kanaliserat material.

Den här kursen jobbar med ljus och det heliga feminina, yin-principen av att ta emot och tillåta sitt högsta bästa, och VARA i ett högre medvetandetillstånd som existerar bortom sinnet.

Vi kommer att introducera energier från Sirius, som har en koppling till monaden och förmedlar aspekterna andlig visdom, kärlek och vilja, vilket utgör de tre delarna av den trefaldiga flamman. Dessa kan ge extremt höga nivåer av healing och leda till en accelererad andlig utveckling.
Varje person får kontakt med en unik uppsättning energier som passar just den individen och var hon är i sin utveckling för tillfället. Man får precis vad man behöver.

Vi kommer på ett kärleksfullt sätt jobba med oss själva för att släppa ”attachments” och lösa de blockeringar i vår personliga energi som hindrar oss på olika sätt  för att bli mer närvarande i nuet. Som en hjälp för oss att VARA i stället för att GÖRA, och att leva här på jorden med mer medvetenhet om vår inre gudomliga/universella källa.

Att jobba med energier genom guidade meditationer kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för självutveckling.

Du kan lyssna på meditationerna via din dator, surfplatta eller smartphone. Observera att om du lyssnar mycket via din mobil kan ditt telefonbolag komma att debitera dig extra för ökad surfmängd.

Steg 1

Innehåll
Förberedande meditation
1. Introduktion till Sirius A
2. Introduktion till Sirius B
3. Introduktion till Sirius C
4. Jobba med någon situation
5. Självhealing
6. Väcka mer av din inre gudomliga/universella källa (Divine Spark)

Steg 2

Innehåll
Förberedelse
1. Väcka minnen av andra liv och förmågor
2. Vägledning om din livsuppgift, det du är här för att göra
3. Utveckla dina talanger och gåvor
4. Öppna/stärka din förmåga att ge healing till andra
5. Integrering och inre vägledning

I steg 2 fortsätter vi att jobba med energier från Sirius, som har en koppling till monaden och förmedlar aspekterna andlig visdom, kärlek och vilja, vilket utgör de tre delarna av den trefaldiga flamman. Dessa kan ge extremt höga nivåer av healing och leda till en accelererad andlig utveckling. Varje person får kontakt med en unik uppsättning energier som passar just den individen och var hon är i sin utveckling för tillfället. Man får precis vad man behöver.

Vi kommer på ett kärleksfullt sätt jobba med oss själva för att släppa ”attachments” och lösa de blockeringar i vår personliga energi som hindrar oss att minnas vår livsuppgift och latenta förmågor, samt bli mer närvarande i nuet. Som en hjälp för oss att VARA i stället för att GÖRA, och att leva här på jorden med mer medvetenhet om vår inre gudomliga/universella källa.

Steg 3

Innehåll
1. Fördjupa Triple Flame aktiveringen
2. Hela känslomönster
3. Hela tankeformer
4. Enhetsmedvetande
5. Ta emot och skapa det bästa för dig

I steg 3 tar vi det till en lite mer avancerad nivå.

Anmäl dig till kursen här:
Du måste vara medlem och logged in för att gå med i den här kursen.

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till kursinnehållet