Användarvillkor

Välkommen till vår webbplats! Innan du börjar använda våra tjänster, vänligen läs igenom och förstå följande användarvillkor som styr din användning av vår webbplats och våra erbjudna tjänster.

Acceptans av användarvillkor

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till villkoren är det viktigt att du avstår från att använda vår webbplats och våra tjänster.

Åldersbegränsning

Våra tjänster är endast tillgängliga för personer över 18 år. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du är minst 18 år gammal. Om du är under 18 år ber vi dig att använda vår webbplats under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.

Intellektuell egendom

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ljudfiler och programvara, ägs och kontrolleras av oss eller våra licensgivare och skyddas av tillämplig immaterialrättslagstiftning. Du får inte reproducera, distribuera, överföra, publicera, visa, modifiera eller sälja något av det här innehållet utan vårt uttryckliga tillstånd.

Användning av våra tjänster

Våra tjänster syftar till att tillhandahålla information och webbkurser inom meditation, friskvård och personlig utveckling samt möjlighet att boka behandlingar och event på plats hos oss i Stockholm eller via Zoom. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller upphöra med vilka tjänster som erbjuds och göra ändringar i innehållet utan föregående meddelande.

Medlemskap

Vi erbjuder gratis medlemskap på vår webbplats. Genom att bli medlem får du tillgång till vissa gratis kurser och förmåner. Du ansvarar för att hålla ditt medlemskonto och lösenord konfidentiellt och du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto.

Bokningar och betalningar

Om du väljer att boka behandlingar hos oss i Stockholm eller via Zoom kommer du att bli ombedd att genomföra en betalning enligt våra angivna priser. Betalningar hanteras säkert och vi använder oss av etablerade betalningsleverantörer för att skydda din information.

Avbokning och återbetalning

Avbokningar av behandlingar måste göras inom angiven tidsram för att vara berättigade till återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa en avbokningsavgift i vissa fall. Om avbokning sker senare än angiven tidsram utgår full betalning. Mer detaljerad information om avbokningspolicy och återbetalningar finns tillgänglig på vår webbplats.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår webbplats, men vi kan inte garantera dess fullständighet, noggrannhet eller tillgänglighet. Användning av vår webbplats och våra tjänster sker på egen risk och vi friskriver oss från ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå som en följd av användningen av våra tjänster.

Ändringar i användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Uppdaterade villkor kommer att publiceras på vår webbplats och det är ditt ansvar att regelbundet granska dem. Fortsatt användning av våra tjänster efter publicering av ändrade villkor utgör ditt godkännande av de reviderade användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller förfrågningar om dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss via e-post på hello@lighttransmission.se.

Genom att använda våra tjänster och vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa användarvillkor. Vi önskar dig en givande upplevelse på vår webbplats!