Quantum Connect

Quantum Connect

Quantum Connect är en snabb kontakt med ditt alltid närvarande Högre Jag. Övningarna eller föreställningslekarna som QC utövare använder med sina klienter visar med direkta upplevelser hur de alltid är i kontakt med sitt Högre Jag. 

Målet med en Quantum Connect session är att ge bekräftelse till klienten på att de alltid är i kontakt med sitt Högre Jag på ett roligt och snabbt sätt så att de kan ha självförtroende att lyssna på sin vägledning i framtiden.

Quantum Connnect är en kortare session som inte kräver djupavslappning som en BQH eller QHHT session gör. Den är därför mer lättillgänglig och lämpar sig utmärkt för sessioner via Zoom

Kommer inom kort

Healings kan förstås uppstå och har gjort det. Ibland delvis, ibland är större komponenter av utmaningar lösta. Ibland finns ledtrådar om tidigare liv. Det fokuserar absolut på HUR ditt Högre Jag kommunicerar.  Det är det som är själva anledningen för att göra en sån här session. 

 

Båda kan användas, man kan ta emot kommunikation i båda metoderna. Med QC är konversationen mycket kort. BQH har förstås mer tid och därför mer djup. 

Klienter känner sig mer lugna, känner sig mer i kontakt med universum/det gudomliga, världen osv.

De finner svar på frågor, de träffar sina guider, förundran väcks på nytt, men det huvudsakliga resultatet är att de vet och förstår hur deras Högre Jag ALLTID kommunicerar med dem.

 

 Samtidigt som det kan vara fördelaktigt för vad som helst så är det bara en timmes första lilla steg och ska inte betraktas som ett fullständigt svar på någon av livets alla utmaningar.