Test – Vilken Personlighetstyp är du?

Välkommen till Vårt Personlighetstest

Vill du förstå dig själv bättre och få insikter om dina styrkor, svagheter och potentiella karriärvägar? Vårt personlighetstest, baserat på Myers-Briggs typindikator (MBTI), hjälper dig att upptäcka din unika personlighetstyp och hur du bäst kan använda dina naturliga talanger och förmågor.

Vad är MBTI?

Myers-Briggs typindikator (MBTI) är ett populärt verktyg för att identifiera och förstå olika personlighetstyper. Testet kategoriserar individer i 16 olika personlighetstyper baserat på fyra grundläggande dimensioner:

 • Extraversion (E) eller Introversion (I)
 • Sinnesförnimmelse (S) eller Intuition (N)
 • Tanke (T) eller Känsla (F)
 • Bedömning (J) eller Perception (P)

Genom att svara på en serie frågor, kan du få en tydlig bild av din personlighetstyp och hur du interagerar med världen omkring dig.

Hur Fungerar Testet?

Testet består av 40 frågor som är utformade för att avslöja dina preferenser inom de fyra dimensionerna. För varje fråga, välj det svar som bäst beskriver hur du tänker, känner och agerar i olika situationer. När du har slutfört testet, kommer vi att analysera dina svar och ge dig en detaljerad beskrivning av din personlighetstyp.

Förstå Dina Resultat

Efter att du har slutfört testet, kommer du att få en detaljerad beskrivning av din personlighetstyp. Varje typ har sina egna unika egenskaper, styrkor och utmaningar. Här är en snabb översikt över de 16 personlighetstyperna:

 • ISTJ – Logistikern: Ansvarstagande, realistisk och noggrann.
 • ISFJ – Beskyddaren: Omtänksam, lojal och strukturerad.
 • INFJ – Rådgivaren: Idealistisk, insiktsfull och empatisk.
 • INTJ – Strategen: Självständig, logisk och innovativ.
 • ISTP – Hantverkaren: Praktisk, flexibel och problemlösande.
 • ISFP – Artisten: Känslig, kreativ och anpassningsbar.
 • INFP – Idealisten: Empatisk, lojal och kreativ.
 • INTP – Tänkaren: Analytisk, självständig och innovativ.
 • ESTP – Entreprenören: Energisk, praktisk och handlingsinriktad.
 • ESFP – Underhållaren: Social, livlig och empatisk.
 • ENFP – Kampanjledaren: Kreativ, entusiastisk och visionär.
 • ENTP – Debattören: Innovativ, analytisk och social.
 • ESTJ – Exekutören: Organiserad, pålitlig och praktisk.
 • ESFJ – Konsulen: Empatisk, social och praktisk.
 • ENFJ – Protagonisten: Karismatisk, ledande och empatisk.
 • ENTJ – Kommandanten: Beslutsam, strategisk och logisk.

Använd Ditt Resultat för Personlig Utveckling

Genom att förstå din personlighetstyp kan du:

 • Förbättra dina relationer genom att förstå dina egna och andras behov bättre.
 • Välja karriärvägar som passar dina naturliga talanger och intressen.
 • Utveckla strategier för att övervinna dina svagheter och maximera dina styrkor.
 • Få insikter om hur du bäst kan hantera stress och personliga utmaningar.

Kom Igång

Ta vårt personlighetstest idag och upptäck din unika personlighetstyp! Det är enkelt, snabbt och insiktsfullt. Klicka på knappen nedan för att börja resan mot bättre självkännedom och personlig utveckling.

Previous article

Att sätta och uppnå dina mål

Next article

Lär dig Meditera