Att sätta gränser

Att sätta gränser är en nödvändig förmåga för att minska stress och förebygga att bränna ut dig och känna dig överväldigad.

Att sätta gränser är kärnan i att ta bättre hand om dig själv och den förmågan räcker långt på vägen mot att tillåta dig att leva ett hälsosammare, lyckligare, tryggare och lugnare liv.