Att vara grundad

Att vara grundad innebär att vara centrerad och balanserad i stället för obalanserad och turbulent oavsett vad som händer omkring oss.

Under tider när vi är stressade kan att vara grundad kan hjälpa oss som mest så att vi kan fortsätta vara stadigt centrerade inom oss själva för att hitta balans och stabilitet oavsett kaoset som kan hända omkring oss. Det här gör så att vi bättre kan hantera allt som kommer emot oss.

Att förlora vår centrering innebäratt drunkna i negativitet och distraktioner som inte bara förhindrar oss från att frodas i nuet utan ocskå orsakar obefogad stress som kommer från förödelsen.

  • Att vara grundad tillåter kroppen och sinnet att vara i kontakt med allting som pågår inuti oss och utanför i den yttre världen.
  • Att vara grundad ger ett skydd från det yttre kaoset som så ofta får oss att känna oss utmattade, förtvivlade, olyckliga och oförmögna att hantera livet på livets villkor.
  • Att vara grundad tillåter oss att lyssna, njuta av och verkligen vara närvarande vid varje tillfälle av dagen.
  • Att vara grundad bibehåller fokus och klarhet. Det främjar den högsta nivån av hälsa i sinne, kropp och ande.
  • Att vara grundad och ha en bra centrering betyder att leva ett mer glädjefullt, lugnt, balanserat, rikt och förnöjsamt liv.
Medvetenhet

Previous article

Att gå bortom sinnet